Certifierade utbildningar

Branschcertifieringar är kvalitetsstämplar för dig som elev. Certifieringen visar att våra utbildningar lever upp till ställda krav och att de sker i en verklighetsanpassad lärmiljö med tydlig koppling till branschen.

Sidan uppdaterades den