FYRA INTRODUKTIONSPROGRAM

Har du inte den behörighet som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa kurser för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Du får möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet. Utbildningen är yrkesinriktad och kan underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram. Ett bra sätt att lära är genom egna
erfarenheter från en arbetsplats.

En praktik på en arbetsplats kan ge dig en inblick i hur yrkeslivet fungerar. Du får delta i olika arbetsuppgifter och blir säkrare inför ditt yrkesval. Utformningen kan variera med mer tid i arbetslivet eller med mer tid till skolförlagda studier om du siktar på ett yrkesprogram. Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.

Yrkesintroduktion finns på Teknikum och Kungsmadskolan med olika inriktningar:

Yrkesintroduktion på Kungsmadskolan
Yrkesintroduktion på Teknikum

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program. För att du ska kunna bli antagen till programinriktat val krävs godkända betyg:

  • i svenska/svenska som andraspråk och
  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Programinriktat val finns på Kungsmadskolan, Katedralskolan och Teknikum. Information om vilka program som erbjuder programinriktat val hittar du på skolornas sidor. Dessa platser kan endast tas i anspråk om det inte finns behöriga sökande till de nationella programmen.

Programinriktat val på Katedralskolan
Programinriktat val på Kungsmadskolan
Programinriktat val på Teknikum

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ kan vara en väg för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program. Du kan också ha en individuell studieplan utan praktik. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden? Vi ger dig möjlighet att hitta din motivation och hjälper dig att välja väg.

Möjliga vägar vidare är yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Du får möjlighet att läsa grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen kombinerat med praktik. Du kan ha mycket studier och lite praktik eller lite studier och mycket praktik. En individuell studieplan utformas utifrån dina mål och förutsättningar. Individuellt alternativ finns på Teknikum.

Du lägger till inriktningen ”Individuellt alternativ” i din gymnasieansökan och det finns inga betygskrav för att bli antagen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och få grundskolebehörighet. Här får du studera mycket svenska och flera andra ämnen som du behöver för att få behörighet för gymnasiestudier. Din målsättning, tidigare erfarenheter och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig.

Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, ett nationellt program eller annan utbildning.

Sidan uppdaterades den