Introduktionsprogram på Teknikum

På Teknikum finns tre introduktionsprogram - Individuellt val, Yrkesintroduktion och Programinriktat val.

På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till det program som du vill gå. Du kan också lära dig mer om arbetslivet för att bestämma dig för vad du vill göra eller utveckla dina kunskaper i svenska. På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.

Det finns tre introduktionsprogram på Teknikum:

  • Individuellt alternativ
  • Yrkesintroduktion
  • Programinriktat val

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden. Vi ger dig möjlighet att hitta din motivation och hjälper dig att välja väg. Möjliga vägar vidare är yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Du får möjlighet att läsa grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen kombinerat med praktik. Du kan ha mycket studier och lite praktik eller lite studier och mycket praktik. En individuell studieplan utformas utifrån dina mål och förutsättningar.

Individuellt alternativ, inriktning BAS (indBAS)

IndBAS är speciellt anpassad för elever med neuropsykiatriska diagnoser, eller för elever med liknande behov av stöd och anpassningar.

Mer information finns på Teknikums webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningen är inte sökbar men vid gymnasievalet kan du göra en intresseanmälan.

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du får möjlighet att läsa in din gymnasiebehörighet. Utbildningen är yrkesinriktad och ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Ett bra sätt att lära är genom egna erfarenheter från en arbetsplats. APL på en arbetsplats kan ge dig en inblick i hur yrkeslivet fungerar. Du får delta i olika arbetsuppgifter och blir säkrare inför ditt yrkesval. Utformningen kan variera med mer tid i arbetslivet eller med mer tid till skolförlagda studier om du siktar på ett yrkesprogram. Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.

På yrkesintroduktion finns en sökbar inriktning där man läser med elever i årskurs 1 på ett nationellt yrkesprogram. Denna riktar sig mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Programinriktat val

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att du ska kunna bli antagen till Programinriktat val krävs godkända betyg i

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Hur söker du?

Du söker till våra introduktionsprogram i samband med gymnasievalet.

En plats på Programinriktat val kan endast tas i anspråk om det finns plats ledig, efter det att behöriga sökande till de nationella programmen antagits den 1 juli 2022.

Sidan uppdaterades den