Kombinera dina studier med musik

Hos oss kan du kombinera ditt musikintresse med dina gymnasiestudier. På Katedralskolan erbjuds estetiska programmet inriktning musik. Vi erbjuder även musiktillägget som är ett individuellt val för dig som har musik som ett stort intresse. Utbildningen är en kombination av grupp- och individuell undervisning. Musiktillägget anordnas i samverkan mellan Katedralskolan, Kungsmadskolan, Teknikum och Växjö Kulturskola.

Estetiska programmet inriktning Musik

Estetiska programmet inriktning Musik

Musiktillägget

Musiktillägget består av två delar: en gemensam del och en individuell del.

Gemensam del

Den gemensamma delen ordnas av gymnasieskolan inom ramen för det individuella valet och genomförs på Katedralskolan/Norrtullskolan. Den består av ensemble, körsång och estetisk kommunikation. Utbildningen ger en bred musikalisk bas med många inslag av både teoretiska
kunskaper och skapande, kreativa processer.

Individuell del

Den individuella delen är frivillig och anordnas av Växjö Kulturskola med Kulturskolan, Musikhuset BG och Norrtullskolan som undervisningslokaler. Den är inriktad på musikutövning enskilt och/eller i grupp. Den består av ett huvudinstrument och ett biinstrument samt ensemblemedverkan. Elev och lärare gör tillsammans kursplaneringen.

Förkunskaper

Antalet platser till musiktillägget är begränsat. Alla som söker kallas till antagningsprov fredag 22 mars 2024 på Kulturskolan. Du ska ha god kännedom om notskrift, taktarter, tonarter samt gehörsmässigt kunna uppfatta och notera enkla rytmiska, melodiska och harmoniska förlopp. Du ska genom uppspelning/sång kunna styrka din instrumentala nivå som förväntas ligga ”över nybörjarstadiet”. En viktig del i musiktillägget är körsång. Alla musiktilläggare oavsett instrument deltar i denna ensemble. Därför är det bra om du även har grundkunskaper i sång.

Avgifter

För musiktilläggets frivilliga, individuella del betalar eleven terminsavgift.

Aktuella terminsavgifter Länk till annan webbplats.

Ansökan

Musiktillägget har en egen ansökningsblankett. Förutom den ska du också söka till ett gymnasieprogram. Sista dag för ansökan till musiktillägg är 29 februari 2024.

Ansökningsblanketter och ytterligare information kan du få genom din studie- och yrkesvägledare, på Kulturskolans expedition eller utbildningsförvaltningen.

Du som väljer att gå musiktillägget kommer att få vara med om en spännande musikalisk resa under din studietid.

Musiktillägget går att kombinera med följande program:

Katedralskolan: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet (ej musikinriktningen), Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Kungsmadskolan: Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap utan idrottprofil. Funderar du på att kombinera musiktillägget med ett yrkesprogram tar du kontakt med rektorn för det programmet för vidare diskussion om det är möjligt.

Teknikum: Barn och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet.

Kontakt - Växjö Kulturskola

KULTURSKOLECHEF
Maria Brisvall
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-79 63 49
E-post: maria.brisvall@vaxjo.se

Kontakt - Katedralskolan

ANSVARIG REKTOR
Johan Wingren
Telefon 0470-417 36
E-post: johan.wingren@vaxjo.se

ANSVARIG MUSIKLÄRARE
David Newkumet
Katedralskolan
Samuel Ödmanns väg 1
352 39 Växjö
Tel. 0470-418 45
E-post: david.newkumet@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den