Lärlingsutbildning – Ett annat sätt att gå ett yrkesprogram

Gymnasial lärlingsutbildning (GLU) är ett alternativ inom yrkesprogrammen på gymnasiet. Det innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en eller fler arbetsplatser, där en handledare hela tiden följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Du får en unik möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med studier i skolan.


Samma behörighetsregler och examensmål gäller för lärlingsutbildning som för program som genomförs på skolan. Utbildningen leder till samma gymnasieexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Sidan uppdaterades den