Orientering (LIU)

Hos oss får du möjligheter att kombinera din gymnasieutbildning med en idrottssatsning i orientering.


Tillsammans med VäxjöOK, Kungsmadskolan, Teknikum och Katedralskolan kan du kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning i orientering.

Den lokala orienteringsutbildningen syftar till att ge dig en bred utbildning som idrottare och är ett bra komplement till din mer specifika föreningsträning som sker utanför skoltid. Fokus ligger här istället på fysiska grundegenskaper som snabbhet, styrka och uthållighet.

Orienteringsutbildningen ges inom kurserna för idrott och hälsa – specialisering och innehåller förutom orienteringsspecifika moment även fördjupningar inom teoretiska delar kopplat till idrott.

Det är viktigt att du är föreningsanknuten och aktiv orienterare för att söka profilen.

Utbildningen ges under förutsättningen att antalet sökande är tillräckligt.