Humanistiska programmet

Katedralskolan

Humanistiska programmet är för dig som tänker dig en framtid med fortsatta högskolestudier och med många dörrar öppna till ditt framtida yrkesval. Du får en både bred och djup utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Humanistiska programmet ger dig kunskap om människans dåtid, nutid och framtid, med särskilt fokus på kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. I möten med människor från andra länder och kulturer omsätter du dina kunskaper inom humaniora i praktiken.

Du utvecklar din språkliga säkerhet i tal och skrift samt din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande. Digitala verktyg och medier är naturliga redskap i arbetet med att sålla, bearbeta och presentera information. Du utvecklar din förmåga att
kritiskt granska olika källor, liksom dina färdigheter i att samarbeta och ta initiativ.

Grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklas, liksom din förmåga till självständigt arbete och eget ansvarstagande. Det gör dig väl förberedd för vidare studier vid högskola och universitet. Redan under din gymnasietid kommer du att få möta universitetslärare som breddar och fördjupar dina perspektiv. I dina studier har du tillgång till en egen dator.

Inriktningar

Efter första året kan du välja någon av inriktningarna kultur eller språk.

Kultur

Kulturinriktningen fördjupar dina kunskaper i kultur, historia, estetiska uttryck, litteratur, filosofi och psykologi. Du lär dig hur människan både skapar och påverkas av kultur. I samtal med kulturarbetare och besök på kulturinstitutioner utvecklas din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och kulturupplevelser.

Språk

Språkinriktningen fördjupar och breddar dina kunskaper i språk. I en alltmer globaliserad värld är fördjupade språkkunskaper ett ovärderligt verktyg, oberoende av inom vilket område du senare kommer att verka. Ämnet ”Latin – språk och kultur” ger dig en bred bas för dina språkstudier och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

Efter programmet

Humanistiska programmet ger dig en utmärkt grund för fortsatta studier. Förutom grundläggande högskolebehörighet får du särskild behörighet till många utbildningar vid högskolor och universitet inom områdena språk, historia och kultur, men även till flera andra utbildningar, till exempel inom pedagogik och samhällsvetenskap. Väljer du dessutom att läsa matematik 2 breddar du din behörighet ytterligare.

Utskriftsvänlig pdf av programplan Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Inriktningar

- Kultur

- Språk

Högskoleförberedande

Poäng


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2 - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100


PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

350

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk

100


INRIKTNINGAR     

400

KULTUR


Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Samtida kulturuttryck

100

Psykologi

50

Litteratur

100SPRÅK


Latin - språk och kultur 1

100

Italienska 1-3

300

 


PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (skolans val HU)

Till exempel:
Engelska 7
Historia 3
Naturkunskap 2
Språk
Retorik
Religionkunskap - specialisering
INDIVIDUELLT VAL

200

Till exempel:
Matematik 2 och 3
Skrivande
Psykologi 1 och 2
Privatjuridik
Estetiska ämnen


GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG REKTOR:
Marianne Nilsson, 070-99 12 558, marianne.nilsson@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den