Ekonomi­programmet

Kungsmadskolan

Kungsmadskolans ekonomiprogram har en företagandeprofil genom en inriktning med partnerföretag, mentorskap och projekt som genomförs i samverkan med företag, myndigheter och organisationer i olika branscher. Företagandeprofilen förmedlar en upplevelse av att kombinera teori och praktik till en helhet där företag i olika branscher är kopplade till din utbildning som ger dig en större inblick i branschen samtidigt som du skapar dig ett kontaktnät under din utbildning.

Under dina tre år på ekonomiprogrammet kommer du att starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF). Du genomför också i samtliga årskurser ett visst antal dagars arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett företag eller myndighet och i åk 3 genomför du ditt gymnasiearbete i samverkan med ett APL-företag.

Vårt breda samarbete med våra partnerföretag är viktigt för att du som elev ska se hur olika moment i undervisningen fungerar i olika branscher. Du genomför exempelvis studiebesök och föreläsningar som utgår från företagets dagliga verksamhet och du kommer få arbeta med projekt som bidrar till att utveckla företagets verksamhet. Där blir du också insatt i företagens systemstöd, vilket gör att din utbildning är planerad efter den utveckling som sker i branschen.

Vi erbjuder dig en utbildning som mixar förberedelser inför vidare studier med branschsamverkan genom vårt nära samarbete med företag och skolan. Du som elev läser kurser som är behörighetsgivande till eftergymnasial utbildning samtidigt som du utvecklar dina egenskaper och får kontakter i branschen. Under andra året ges du möjlighet att genom Ung företagsamhet (UF) starta och driva ett eget företag.

Du utvecklar genom vårt arbetssätt initiativrikedom, ansvarstagande och en företagsam attityd med en helhetssyn kring företagande. Genom utbildningen får du därför en framtidstro och kunskap så att de kan utvecklas mot att bli den de vill.

Kungsmadskolans ekonomiprogram är profilerat genom en företagandeprofil som omfattar alla programmets elever och en idrottsprofil för elever som går på Växjö idrottsgymnasium.

Inriktning

Ekonomi

Inom inriktningen ekonomi specialiserar du dig ytterligare inom företagsekonomi och företagens roll i samhället. Du får möjlighet att träna upp din företagsamhet och förmåga att samarbete genom att driva ett UF-företag i åk 2. Under åk 3 arbetar du med ditt gymnasiearbete i samverkan med myndigheter, organisationer eller ett företag. Du läser även programfördjupningar såsom marknadsföring eller engelska 7 och ledarskap och organisation.

Juridik

Inom inriktningen juridik lär du dig rättssystemets uppbyggnad, får kunskaper om affärsjuridikens innehåll samt hur samhället fungerar rättsligt. Du tränar även dina teoretiska kunskaper genom att praktiskt lösa juridiska problem. Din företagsamma förmåga, samt även juridiska kunskaper, har du chansen att utveckla då du i åk 2 driver ett UF-företag. Du har även möjlighet att läsa matematik 3b och engelska 7.

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Växjö Idrottsgymnasium

Musiktillägg

Programmet går att kombinera med musiktillägg.Kombinera dina studier med musik på musiktillägget

Efter programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder för vidare studier, där det även finns möjlighet till anställning efter gymnasiet. Efter programmet har du en bred behörighet för vidare studier inom områden som ekonomi, samhällsvetenskap och juridik. Genom vårt samarbete med Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet kommer du få insyn i vägar efter programmet och möta studenter från universitetet som du kan utbyta erfarenhet med.

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

350

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50


INRIKTNING

300

EKONOMI


Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100JURIDIK


Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2

50


PROGRAMFÖRDJUPNING

300

Ledarskap och organisation (obligatorisk)

100

Företagsekonomi specialisering (obligatorisk Ekonomiinriktning)

100

Entreprenörskap och företagande (obligatorisk Juridikinriktning)

100

Engelska 7 (valbar)

100

Marknadsföring (valbar)

100

Matematik 3b (valbar Juridikinriktning)

100INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG:
Magnus Wickman, magnus.wickman@vaxjo.se 073-204 42 48

Sidan uppdaterades den