Gymnasiesärskolan

Kungsmadskolan

Gymnasiesärskolan erbjuder fyra nationella program och ett individuellt program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Studierna är uppdelade på gymnasiesärskole-gemensamma ämnen och programgemensamma ämnen.

YouTube Visningbild

I Växjö ligger gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan och vi har flera utbildningar att välja mellan. Vi använder digitalisering i vår undervisning. Eleverna gör sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, och sin praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen. Alla våra program är utformade utifrån den enskilde individen. På de nationella programmen har du som elev möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolans program.

Nationella program

Du som läser ett nationellt program ska efter avslutad skolgång kunna ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden som knyter an till det program du har gått på. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling och serviceinriktat bemötande.

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet ger dig kunskaper om handel med varor och tjänster samt förmågan att utföra enklare arbetsuppgifter inom handel, administration och varuhantering.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och transportarbete.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet ger dig kunskap för att kunna arbeta med bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning och matlagning.

Titta och lyssna på intervju med Jessica Danielsson som läser programmet för hotell, restaurang och bageri.

YouTube Visningbild

Individuellt program

På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Under läsåren kommer du att få välja mellan olika områden som intresserar dig och som du får arbeta med.

Titta och lyssna på intervjun med Mohammad Al Saleh som läser Individuellt program på Kungsmadskolan.

YouTube Visningbild

Efter programmet

När det gäller utslussning under fjärde året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter gymnasiesärskolan kan du läsa vidare på särskild utbildning för vuxna eller på folkhögskola.

Gymnasiesärskolepoäng Poäng

Tabell över gymnasiesärskolegemensamma ämnen som ingår i programmet.

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN

900

Svenska/Svenska som andraspråk

200

Engelska

100

Matematik

100

Idrott och hälsa

200

Estetisk verksamhet

100

Historia

50

Samhällskunskap

50

Religionskunskap

50

Naturkunskap

50

Tabell över program


Tabell

ÄMNEN SOM GER PROGRAMMET DESS KARAKTÄR

1300Tabell över individuellt val

INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIESÄRSKOLEARBETE

100

TOTALT GYMNASIESÄRSKOLEPOÄNG

2500

REKTOR:
Emma Drott, 0470-438 72, emma.drott@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den