Naturvetenskaps­programmet

Teknikum

På Teknikums naturvetenskapliga program med programmeringsprofil skaffar du dig utmärkta kunskaper och verktyg för framtidens digitaliserade arbetsmarknad. Du blir en innovativ och kompetent problemlösare, väl förberedd för såväl vidare universitetsstudier som för ett spännande yrkesliv både i Sverige och internationellt.

Titta och lyssna på rektor Magnus Nilsson när han berättar om naturvetenskapsprogrammet som startar upp på Teknikum läsåret 2021/2022.

Världen idag blir allt mer digital. Vi handlar, sköter ärenden, lyssnar på musik och ser på film på nätet. Moderna tekniker såsom AI används inom exempelvis forskning för att få fram bättre resultat fortare. På Naturvetenskapsprogrammet lägger du en grund för kvalificerade och intressanta utbildningar och jobb i en digital och global värld.

Lär dig förstå sammanhang i naturen, livets villkor, kemiska processer, fysikaliska fenomen och skeenden. Är du nyfiken på hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum, då är Naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.

I våra moderna och välutrustade IT- och laborationssalar får du möjlighet att på egen hand experimentera, analysera och dra slutsatser. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Matematiken ger dig verktyg för att kunna uttrycka komplicerade sammanhang i enkel form.

Gästföreläsare från näringsliv och universitet bjuds in för att på ett populärvetenskapligt sätt presentera det allra senaste inom forskningen. Vi samarbetar med både universitet och näringsliv för att inspirera dig inför framtiden. Du kan även välja kurser inom IT, ekonomi eller exempelvis fördjupa dig i historia.

Är du språkintresserad kan du välja mellan ett stort antal språk som franska, italienska, japanska, spanska, tyska och latin. Här finns också möjlighet för dig att arbeta med exempelvis programmering för att sedan kunna använda dessa kunskaper som verktyg i exempelvis matematiken. Dessa kunskaper kommer göra dig väl förberedd för framtida studier och ett framtida arbetsliv då dessa tekniker är grundläggande för högre studier och framtida arbetsliv.

Inriktningar

Naturvetenskap med profil programmering

Här får du chansen till mycket laborationer, experiment, fältstudier och studiebesök. Inriktningen innehåller fortsättningskurser i biologi, fysik, kemi och matematik och de utgör ofta särskild behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Du får en bred behörighet för vidareutbildning inom exempelvis ekonomi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, medicin och teknik. Utöver basutbudet i naturvetenskapsinrikningen ovan får du här grundläggande- och fördjupningskurser inom programmering. Något som öppnar upp möjligheter för dig att rikta in dig mot olika webbteknologier.

Idrottsprofil

Det här programmet är en del av Växjö Idrottsgymnasium. Det innebär att du kan kombinera dina studier med idrott.

Läs mer om Växjö Idrottsgymnasium.

Efter programmet

Programmet skapar goda förutsättningar för fortsatta studier, exempelvis inom IT eller till läkare, veterinär eller civilingenjör, men också till utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Kurser inom Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap, naturvetenskap med profil programmering

Högskoleförberedande

Poäng

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Histora 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

 

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

450

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100


INRIKTNINGAR     

400

NATURVETENSKAP


Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100


PROGRAMFÖRDJUPNING


NATURVETENSKAP MED PROFIL PROGRAMMERING


Programmering 1

100

Programmering 2

100


INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

Rektor:
Magnus Nilsson, 0470-411 75, magnus.nilsson4@vaxjo.se