Spetsutbildning inom teknikvetenskap

Teknikum

Hösten 2022 startar en ny teknisk spetsutbildning på Teknikum som ser till att framtidens ingenjörer står redo att möta såväl en modern arbetsmarknad som krävande universitetsstudier. Utbildningen är riksrekryterande och bedrivs i nära samarbete med Linnéuniversitetet.

Du som väljer spetsutbildningen kommer få särskild fördjupning inom området förnybar energi och hållbarhet. Genom faktainsamling, laborationer, simuleringar, studiebesök, gästföreläsningar och samarbeten inom Teknikums regionala nätverk kommer du att lära sig nödvändigheten av förnybara energikällor och smarta lösningar inom energianvändning, samtidigt som du kommer att få utveckla angreppsätt, verktyg och metoder för att förbättra befintliga energilösningar.

Du kommer att få arbeta i större projekt enligt samma grundläggande principer som en ingenjör arbetar, och den metod Teknikum använder sig av är den välbeprövade och internationellt erkända CDIO-metodologin (Conceive, Design, Implement, Operate).
Lärarna på teknikprogrammet ingår i ett arbetslag, och alla lärare i arbetslaget sitter tillsammans i ett gemensamt arbetsrum, vilket möjliggör täta samarbeten över ämnesgränserna, och planering av stora gemensamma projekt. Exempel på projekt som har en progression över årskurserna samtidigt som det är en röd tråd i utbildningen är ett ämnesövergripande projekt kring Earth Week, där du får verkliga miljö/hållbarhets-problem från kommunens tjänstemän, vilka du sedan skapar tekniska lösningar på.

I årskurs två läser du en kurs i entreprenörskap, där du ska starta ett UF-företag med teknisk anknytning, och gärna kring hållbarhet och/eller socialt företagande, och i årskurs tre ligger gymnasiearbetet, vilket alltid utformas som ett större projekt enligt CDIO.

Utöver dessa sammanhängande projekt arbetar vi med andra projekt som berör flera kurser inom teknik, programmering, fysik och matematik. Till exempel designa, utveckla och programmera robotar, egentillverkade radiostyrda bilar och drönare och nu senast ett ansiktsigenkänningssystem. Arbetet med dessa projekt sker både med lärarhandledning på lektioner och på håltimmar i vårt dedikerade robot- och utvecklingsklassrum.
Detta robot- och utvecklingsrum är inrett och utrustat i samråd med elever för att få till en lärandemiljö där det är eleverna som styr och efterfrågar kunskap. Här jobbar vi med programmering på en nivå som ligger långt över normal gymnasienivå, för att möta elevernas behov av att utmanas och utvecklas.

Vill du läsa språk kan du göra det som Individuellt val i årskurs 2 och 3, och i vissa fall som utökad kurs.

Efter programmet

Spetsutbildning inom teknikvetenskap utbildar framtidens ingenjörer så att de står redo att möta såväl en modern arbetsmarknad som krävande universitetsstudier.

Högskoleförberedande

Poäng

Tabell över gymnasiegemensamma ämnen som ingår i programmet.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Tabell över programgemensamma karaktärsämnen som ingår i programmet.

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

400

Fysik

150

Kemi

100

Teknik

150

Tabell över kurser som ingår i de olika inriktningarna.

INRIKTNINGAR     

700

Teknikvetenskap


     Matematik 4

100

     Fysik 2

100

     Teknik 2

100

     Matematik specialisering

100

     Entreprenörskap

100

Programmering 1

100

Teknik specialisering

100

Du väljer fritt vad du vill läsa som individuellt val. Här nedan ser du några kurser som vi rekommenderar.

INDIVIDUELLT VAL*

200

Matematik 5
Tillämpad programmering


100

100

*Du väljer fritt vad du vill läsa som individuellt val. Här har vi gett förslag på några kurser som vi rekommenderar. Vill du läsa språk kan du göra det som Individuellt val i årskurs 2 och 3, och i vissa fall som utökad kurs.


GYMNASIEARBETE

100

TOTALT

2500

PROGRAMANSVARIG REKTOR:
Magnus Nilsson, 0470-411 17, magnus.nilsson4@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den