Så skaffar du dig högskolebehörighet

Oavsett om du är elev på ett yrkesprogram eller på ett högskoleförberedanse program ingår de kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten till högskoleutbildning på grundnivå.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Från och med hösten 2023 ingå de kurser som krävs för grundläggande behörigheten till högskola och universitet i alla yrkesprogrammen. De aktuella kurserna är svenska 2/Svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

Du måste ha godkända betyg på kurserna samt en yrkesexamen för att få den grundläggande behörigheten.

Under sin gymnasietid har du rätt att välja bort en eller fler kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Du har även rätt att läsa in grundläggande behörighet via vuxenutbildningen efter gymnasiet.

Högskolebehörighet på högskoleförberedande program

En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet till utbildningar på högskola/universitet och yrkeshögskola

För att få tillträde till högre utbildning krävs vissa förkunskaper, så kallade behörighetskrav. Dessa är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Du som har gått ett högskoleförberedande program uppfyller den grundläggande behörigheten om du har fått en högskoleförberedande examen.

Du som studerat på ett yrkesprogram får den grundläggande behörigheten till högskola/universitet genom att du fått en yrkesexamen samt att du har godkänt i kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Som elev på ett yrkesprogram har du rätt att läsa in behörigheter, på gymnasiet eller via vuxenutbildningen efter gymnasiet. Det är viktigt att ha ett så bra meritvärde som möjligt redan i gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades den