Anpassad gymnasieskola

Kungsmadskolan

Hos oss erbjuder den anpassade gymnasieskolan fyra nationella program och ett individuellt program. Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga. Studierna är uppdelade på gemensamma ämnen och programgemensamma ämnen.

I Växjö ligger den anpassade gymnasieskolan på Kungsmadskolan och vi har flera utbildningar att välja mellan. Vi använder digitalisering i vår undervisning. Eleverna gör sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, och sin praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen. Alla våra program är utformade utifrån den enskilde individen. På de nationella programmen har du som elev möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolans program.

Nationella program

Du som läser ett nationellt program ska efter avslutad skolgång kunna ta ett arbete som knyter an till de program du har gått på. i lägger stor vikt vid personlig utveckling.

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet ger dig kunskaper för att kunna arbeta till exempel inom dagligvaruhandel, med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och dokumentation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig kunskaper för arbete med till exempel fastighetsskötsel i form av tex lokalvård, underhåll och reparationer när det gäller anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och lagerarbete.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet ger dig kunskap för att kunna jobba inom restaurang, storkök, bageri och konditori samt hotellservice.

Individuellt program

Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Vi arbetar även med ämnesområdesövergripande med olika inriktningar och teman. Efter avslutad skolgång är du förberedd för en sysselsättning inom daglig verksamhet.

Efter programmet

När det gäller utslussning under fjärde året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter den anpassade gymnasieskolan kan du läsa vidare på särskild utbildning för vuxna eller på folkhögskola.

Anpassad gymnasieskolans Poäng

Tabell över gemensamma ämnen som ingår i programmet på Anpassad gymnasieskola.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN I ANPASSAD GYMNASIESKOLA

900

Svenska/Svenska som andraspråk

200

Engelska

100

Matematik

100

Idrott och hälsa

200

Estetisk verksamhet

100

Historia

50

Samhällskunskap

50

Religionskunskap

50

Naturkunskap

50

Tabell över program


Tabell

ÄMNEN SOM GER PROGRAMMET DESS KARAKTÄR

1300Tabell över individuellt val

INDIVIDUELLT VAL

200GYMNASIEARBETE I ANPASSAD GYMNASIESKOLA

100

TOTALPOÄNG ANPASSAD GYMNASIESKOLA

2500

REKTOR:
Emma Drott, 0470-438 72, emma.drott@vaxjo.se

Sidan uppdaterades den